En av gjestene

Nøttekråke fotografert gjennom sturvinduet.