Rart å tenke på

Ny og gammel
Gjør meg noen tanker. Da jeg begynte på skolen gikk jeg på Brubakken. Så kom småskolen og storskolen med svømmehall. Dette var på begynnelsen av 1960 – tallet.
Omtrent ti år seinere kom først ungdomsskolene på Raufoss og Reinsvoll.
I 1979 fikk jeg jobb som lærer i Vestre Toten kommune, først på Reinsvoll, året etterpå på Raufoss. Senere ble det Reinsvoll igjen.
Nå står alle skolene jeg har gått på og jobba på foran riving, unntatt en. Murbygningen på Brubakken står. Der gikk jeg realskolen.
Den har vel passert 100 år, og står sikkert ei stund til.
Du skjønner sikkert hva jeg synes er underlig.
Bildet viser det som blir og det som snart var.