Fotbåll på pLassen

Fotballkamp på Raufoss stadion.

Frå den midterste firemænnsbolin i øverste del ta Væltmannåvægen, åver Nysetvægen, å så, når du kom nerve der n’Tom bor, var’n snorenes rætt, «Min barndoms aveny»
Je jikk’n hår dag å hår sammar i mange år.
Je gikk ændre væger å, men dom gikk tæl skoLe å butikker å Folkets Hus å slik. Denni vægen gikk rætt tæl paradis, tæl «Plassen». Noon snobber ga sei tæl å kælle’n Raufoss stadion en gong i tia, for meg ær de å bLir de «Plassen».
Langs den bodde de gamLe fåLk som stelte haga sine bak rættvinkle, kvitmaLte gjæLer. Noen ta dom såg opp å hælste når vi kom kLaprenes nerover mæ skruknåtter på asfalten, ændre var bære opptatt mæ sitt. At dom itte var så gamle er uvesentli. For en tiåring var en på trædve å betrakte som en ålding.
På vægen passerte je huse åt bæssforeldra mine. Dom kom i frå Horten på 1920-taLe, men vart ældri totninger. For at dom itte skulle risikere å bli kælt bæssmor å bæssfar vart vi opplært tæl å si farmor å farfar.
N’farfar var rætt i ryggen, hadde pipe å spasserstokk å pacemaker. Hæn hadde vøri nårgesmester i fotbåll, hadde en lændskamp, hæn hadde dømt å var verdensberømt på Einastrænda. Så berømt vartn dær at vi hændle juLegris utpå dær i tre gennrasjoner.
Når je kom att fra kamp hadde’n som regel vøri å sett på, å sto neri hagan å passte på når je kom att. Da fækk je stilpoenga. Hæn var kritisk, å nært slæktskap hjalp itte på karraktern.
På pLassen har je sett Aston Villa på 17. mai. Der har je sett’n Terje skåre på brassespark, je har sett’n Bjørnar vinke åffsaid, je har sett’n Geir Lindmoen laga mål mæ sælbuvotter på, å je har sett opprykk å nerrykk.
Je har sett ælle fotbållaga som fins i Norge der, trur je, å Liverpool å Arsenal å Norwich, å en gong såg je syner.
Je har juble, å je har bænne, men ældri grini. Store gutter græt itte. Åsså har je sparke der sjøL mange gonger.
Je bynte som lilleputt. Da spelte vi ælverfotbåll på hele baan. Da lærte je at jorda var rund, for je var så stuttvøksin at je itte såg måle på ændre sia.

Pål, Kai og je som lillegutt. Her har je vøksi tæll litt.

Je bynte som høgrebækk, å når’n er ti år tæk’n oppgava sine alvåli. Da står’n bækk, i ælle fall gjorde vi dæ. Den eneste som fækk litt tælpasning var kjippern. Hæn fækk hengt på en tværrligger som gjorde måle litt lågere. Ingen tenkte på at de var like brett. Var’n ti år gammal å stutt i stege, skulle’n vara rask om’n skulle række borti hjørna, for itte å tala på oppi vinkla. For en tiåring var dom like langt borte som om dænna ækstra tværrliggern itte hadde vøri der.
Innimellom kåmm båll bortått mei, en tre, fire gonger i hår omgang tenkjer je, å da sparke je tæ’n, for dæ hadde je fått beskje om. Å de vart ta’n husser je itte, for baan var diger, jorda var rund å je var liten. Men kåmm’n itte att var de som regel grett.
Noen gonger, når vi spelte mot lag som var dårligere enn øss, kunne de hende at je itte såg åkke båll hæll dom vi sparke mot i hele kampen.
Ætter at je hadde vøksi litt, å vart et par år eldre, trengte dom noon i angrep, å da oppdage je resten ta baan å. Da vart de så mye flyging at je tæl å mæ måtte dusje ætterpå .

Bookmark the permalink.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *