Grantrea

Je var en morrafuggeL helt frå je var liten. Satt kListre tæl radion før a mor ån far sto opp i hæLjen å kunne andakt, værmelling å melling om fiske utenatt. Skulle je vække a mor ån far var de jenne mæ fire juksa i stampen på line. Hæll når de vart ælt for lenge å vente gikk je inn på såveromme doms å læste velsignelsen over dom, uten at je vart spessiellt relliøs ta dæ.
N’Alf Prøysen sang om sparagrisen sin ån Nøtteliten som satt i toppen ta et tre, å dæ brakte meg ætter vært tæl værs i to digre grantrer som sto bak huse våres. Dom sto sie om sie som tvillinger, helt like å sjå på. Vi spikre opp en planke i mellom dom å monterte huske.
Oppi toppen der ville je sjå ættern Nøtteliten, men fant fort ut at de itte var de samma tre som’n Alf Prøysen sang om. Je såg skjæra å kråka å kråkemænn ån Nøtteliten, men hænn satt ældri i dæ tre je klatre opp i.
Frå øverst i grana kunne je sitta å sjå ætter a Hellene Harefrøken, å hæn som pLukke blåbær i et låkk å mange ændre frå barnetimen for dom minste.
De var høgt. De var langt ner, uten at mødren ga no inntrykk ta at dom var redde for øss.

Å øverst opp i der svaie de skummelt å utsikta var flott. Vi var helt sikre på at torte vi ei grein høgere ville vi sjå helt tæl utlænne.
I ælle fall såg je mange tretopper bortætter, å kunne sitta lenge oppi toppen å tenkje mei at je varn Nøtteliten. N’fækk liksom luft i nåsabora oppi der.
Når vi skulle neratt skjedde dæ på dristi vis. Vi sætte øss skrævs over greinen å sklei neratt på utsia. Vi høllt øss fast mæ henna, å lænne mæ henna mætt ta kvaa å barnåler. Som regel fænt a mor barnåler i unnboksa mi å.
Noon gonger hadde vi konkurrangsjer. Da starte vi på likt opp hår vares gran, skulle opp i toppen å skli neratt. Noon blåmærker å skrubbsår vart de veit du, men itte no ei brøsjive mæ sokker itte kunne repparere. Rart dætta, når je tenkjer tælbarsatt, trøst var usunt.
Nå var de itte ælle mødren som syns de var stas å få hemmat en smågutt mæ unnboksa mætt ta barnåler da, men for de mæste klaga itte mødren mye.
En som var på besøk åt noon, hæn var i frå Osjlo å tala litt fint, vart mæ i grantrea våres en gong. Vi tenkte at hæn som bodde mitt i hovedstaden itte kunne ha sett ei gran før. Å kLatre i trer hadden da ældri vøri mæ på. Men hæn gikk tæl oppgaven mæ iver å vilje. Opp skullen.
Je trur mor hass var mer redd for hæn enn mødren våres var for øss, men bak huse våres varn ute ta syne for henner. Hæn klore i barken å drog i greiner, å mæ et lite puff i baken ta øss, komn seg opp på fysste greina. Den satt litt høgt åtn, mens vi som hadde settn Tarzan kaste sei frå tre tæl hall fire på kinon , hadde utvikLe tekknikk som satt.
Nå ston på nederste greina å var klar. En ta dom ændre gutta sto klar i den andre grana for å visen åssen de skulle gjøras. Hæn lærte fort å snart varn så høgt somn ældri hadde vøri i no tre. Probbleme kom nårn sku neratt. Kammeraten min visten åssen de skulle gjøras, vi kåmm mæ oppmuntring, hæn gjorde somn vart bett om, å dæ skun itte ha gjort.
Hæn kom væl fort neratt, kan du si. Men greinen bremsen litt, så dan tok bakken landen på flasken å miste pusten. Aua hass var attknæppt ån heiv ætter være. Vi kaste øss overn å sætten opp mens vi dunken i ryggen.
Tæl slutt fænten att pusten å gliste. Hæn var litt ør dan såg opp å sa: Jeg var helt der oppe. Så sågn på henda sinne. Dom var mætte ta kvaa. Dæ var boksa hass å. Å dærmæ fækkn pannikk. Hæn tenkte på ei «Nei, nei gutt»-mor, å dæ gjorde at tåren sprengte på. Hæn var lutrygge å hengehuggu dan gikk. Vi sågn itte mer, men fækk væta att mor hass hadde dømt øss som hadde lurtn oppi tre tæll evi fortapelse. Men sea vi stort sett bære nærme øss Vår Herre å himmel når vi klatre opp i trea våres, tok vi itte dæ så alvåli.
-Noe skarn døua ta, sa kammeraten min.

Bookmark the permalink.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *