19. april 2019

Fuglebrettet: Grønnsisik

By Tor Amundsen

Det fylles opp på fuglebrettet. De fleste trekkfuglene er på plass. Her en av de minste, grønnsisiken.