Fuglebrettet: Levende bilder

Slik kan det se ut på fuglebrettet. De forskjellige artene deler godene. Den eneste som får ha det i fred er flaggspetten. Når den kommer stikker de andre, i alle fall de fleste. Les mer