Fotbåll på pLassen

Frå den midterste firemænnsbolin i øverste del ta Væltmannåvægen, åver Nysetvægen, å så, når du kom nerve der n’Tom bor, var’n snorenes rætt, «Min barndoms aveny» Je jikk’n hår dag å hår sammar i mange år. Je gikk ændre væger å, men dom gikk tæl skoLe å butikker å Folkets… Les mer